1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna materská škola a MŠ pri zdravotníckom zariadení Dolný Kubín

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna materská škola a MŠ pri zdravotníckom zariadení Dolný Kubín

Chočská 1585/29, Dolný Kubín 026 01

0904/876 313

specialna.skolka@gmail.com

specialnazsdk.edupage.org

V Špeciálnej materskej škole  poskytujeme celodennú profesionálnu starostlivosť pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Výchovu a vzdelávanie uskutočňujeme v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – ISCED 0 so zameraním na druh zdravotného znevýhodnenia dieťaťa. V triede s maximálnym počtom 10 detí pracujú 3 učiteľky so špeciálnopedagogickým vzdelaním. Každému dieťaťu je poskytnutá individuálna starostlivosť, ktorá vyplýva z jeho špeciálno – pedagogických potrieb. S deťmi v rámci celodennej starostlivosti realizujeme logopedické cvičenia, prostredníctvom hier rozvíjame komunikačné a sociálne zručnosti, vnímanie, pamäť, pozornosť. Spolupracujeme s okolitými centrami špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie v oblasti diagnostiky a stanovenia ďalšieho plánu vzdelávania detí.navštevujú:

  • s mentálnym postihnutím, ­
  • so zmyslovým postihnutím  /zrakové, sluchové/, ­
  • s telesným postihnutím, ­
  • s narušenou komunikačnou schopnosťou, ­
  • s poruchami správania, ­
  • s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,  
  • choré a zdravotne oslabené,
  • s viacnásobným postihnutím.

Súčasťou je Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení na Nemocničnej 4 v Dolnom Kubíne.

 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk