1
Darujte úsmev druhým

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

15€ 35€ 65€ 120€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre zdravotne znevýhodnených. Ďakujeme :)

5€ 15€ 35€ 55€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Klinická logopédia - Katarína Púllová

ODBORNÍCI A PERSONÁL V OBLASTI VÝVOJA REČI

Klinická logopédia - Katarína Púllová

Teslová ulica č. 33, Bratislava

0904 911 502

ogoped@chello.sk

www.logoped.sk

Zameranie: 

 • PORUCHY VÝSLOVNOSTI HLÁSOK (dyslália) 
 • ONESKORENÝ VÝVIN REČI 
 • VÝVINOVÁ DYSFÁZIA 
 • RÝCHLA REČ  A ZAJAKAVOSŤ (balbuties) u detí a dospelých
 • FUFNAVOSŤ (rinolália) 
 • PORUCHY REČI PRI DETSKEJ MOZGOVEJ OBRNE A PORUCHY REČI PRI OCHORENIACH MOZGU (cievne mozgové príhody, nádory, zápaly, úrazy, demencia 
 • PORUCHY UČENIA (čítania, písania, počítania) 
 • PORUCHY REČI PRI RÁZŠTEPOCH (palatolália) 
 • HYPERAKTIVITA - ADHD (poruchy pozornosti) 
 • MYOFUNKČNÉ PORUCHY (dýchanie ústami, nadmerné slinenie, nesprávne prehĺtanie, žuvanie a sanie, nesprávny rast zubov, narušený vývin sánky a čeľuste, nesprávne držanie tela) 
 • OSLABENÉ DIELČIE FUNKCIE (hmat, orientácia v priestore a na tele, zraková a sluchová, pozornosť, pamäť a diferenciácia, intermodalita, serialita)

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk