1
Darujte úsmev druhým

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

15€ 35€ 65€ 120€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre zdravotne znevýhodnených. Ďakujeme :)

5€ 15€ 35€ 55€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Občianske združenie CDKL5 Slovakia pomáha a podporuje ľudí so zriedkavou genetickou diagnózou podmienenou mutáciou CDKL5 génu, ale aj ostatných ľudí s akýmkoľvek genetickým, metabolickým, či iným závažným ochorením. Hlavné aktivity združenia sa týkajú individuálnej finančnej a materiálnej pomoci pre deti a dospelých, osvety ochorenia CDKL5, organizovania vzdelávacích kurzov pre rodičov a odborníkov, ako aj akcií pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením a verejnosť.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk