1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola Vojenská v Košiciach

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola Vojenská v Košiciach

Vojenská 13, Košice 040 01

+421 911 868 607

spojvojke@gmail.com

www.spojvojke.sk

V súčasnosti má Spojená škola štyri organizačné zložky:

  • Špeciálnu základnú školu,
  • Materskú školu pre deti s autizmom,
  • Základnú školu pre žiakov s autizmom
  • Praktickú školu.

Súčasťou školy je Školský klub detí so šiestimi oddeleniami. K škole patria aj tri elokované pracoviská. Jedným je elokované pracovisko Základnej školy pre žiakov s autizmom, Charkovská 1, Košice, druhým elokované pracovisko Špeciálnej základnej školy, Komenského 19, Košice, tretím je elokované pracovisko Spojenej školy, Inžinierska 24, Košice, kde sa okrem žiakov praktickej školy budú od školského roku 2017/2018 vzdelávať aj niektorí žiaci špeciálnej základnej školy. Pedagógovia školy zároveň poskytujú individuálne vzdelávanie žiakom v Detskom domove na Hurbanovej ulici v Košiciach a v Ústave na výkon väzby a odňatia slobody na Floriánskej ulici v Košiciach. Sme veľmi radi, že pre deti materskej školy otvárame na Vojenskej 13 v Košiciach novú modulovú materskú školu so štyrmi triedami s výdajňou stravy. V škole pracuje tím kvalifikovaných odborníkov zanietených pre svoju prácu, ktorú vykonávajú celým svojím srdcom a ktorí sa snažia vo svojich žiakoch objaviť ich výnimočnosť. Filozofia našej školy vychádza z tradícií školy.

Medzi hlavné priority našej práce patrí:

  • spolupráca s rodičmi založená na partnerstve, rešpektovaní jedinečnosti a osobitostí každého žiaka a jeho rodiny, poskytovaní informácií a odbornom poradenstve,
  • komplexnosť poskytovaných služieb, O nenásilná inklúzia medzi intaktnú populáciu formou športových a kultúrnych podujatí,
  • všestranný rozvoj osobnosti žiakov zabezpečením rôznorodej krúžkovej činnosti,
  • budovanie ich zdravého sebavedomia a ľudských hodnôt,
  • prebúdzanie lásky k ľudovej tvorbe a tradíciám prostredníctvom práce s hlinou, tkania a drôtikárstva.

Sme otvorení všetkým výzvam, ktoré napomáhajú zlepšiť nielen našu prácu, ale zároveň aj aktivizujú naše deti k výkonom, ktorými prekonávajú samých seba.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk