TarloVova cysta

 Tarlovova cysta (anglicky Tarlov cyst, perineurial cysts) je cysta, ktorá sa vyskytuje v oblasti chrbticového kanála na úrovni stavcov S1 až S4 (1. až 4. krížový stavec) a je vyplnená mozgovomiechovým mokom. Menej často sa vyskytuje v oblasti krčnej, hrudnej či bedrovej chrbtice. Tieto cysty sú pomenované po neurológovi Isadoreu M. Tarlovovi, ktorý ich popísal už v roku 1938.

Tarlovova cysta je pomerne časté v porovnaní s inými neurologickými cystami a zvyčajne sú bezpríznakové. Často ich teda nachádzame náhodne pri magnetickej rezonancii alebo CT vyšetreniach popri iných zdravotných ťažkostiach. Stena tarlovovej cysty je tenká a vláknitá a je tak náchylná na prasknutie pri dotyku, teda ich chirurgické odstránenie je pomerne zložité.

Diagnostika: Dve najviac bežne používané a efektívne zobrazovacie metódy pre vyšetrenie tarlovovej cysty sú MRI a CT.
Liečba: Existuje veľa možností liečby pre zmiernenie symptómov spôsobených týmito cystami, ale ich účinnosť je diskutabilná. Ak však dochádza k útlaku nervov, je vhodné sa prikloniť k operačnej liečbe.
Ako sa prejavuje:
 • sexuálna dysfunkcia
 • inkontinencia moču
 • bolesť v podbrušku

Príznaky:

 • často asymptomatické narušenie okolitého kostného tkaniva
 • bolesť v oblasti prítomnej cysty
 • bolesti hlavy
 • parestézie (brnenie) najmä dolných končatín - v oblasti utlačaného nervu
 • zníženie citlivosti a poruchy hybnosti
 • sťažená chôdza
 • útlak nervového tkaniva
 • vyžarovanie bolesti na vonkajšiu stenu stehna
 • bolesť v slabinách
 • bolesti po vyprázdňovaní

Združenia, nadácie, organizácie:

Rodiny žijúce na Slovensku: 

V prípade záujmu môžete tieto rodiny kontaktovať. Radi pomôžu, podelia sa so skúsenosťami či odpovedia na vaše otázky.

Ak chcete pridať na mapu ďalšiu osobu s týmto syndrómom, vyplňte formulár nižšie.

PODPORUJÚ NÁS:

Japonské plienky


 .