1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

OPHN1 syndróm

OPHN1 syndrome, Oligofrenia-1 syndróm, X - prepojené intelektuálne postihnutie, XLID súvisiaci s OPHN1, XLMR v OPHN1

Chcete sa spojiť s ďalšími rodinami s týmto syndrómom alebo diagnózou? Registrujte sa.

Späť na syndrómy

Popis

OPHN 1 aleo oligofrenia-1 syndróm (angl. oligophrenin-1 syndrome, OPHN1- related XLID, OPHN1 XLMR, X linked intellectual diasability) je vzácna genetická porucha, ktorá je charakterizovaná intelektuálnou poruchou a zmenami mozgu  na mozočku (cerebellum) – teda v tej časti, ktorá kontroluje pohyb, koordináciu a stabilitu. OPHN 1 sa vyskytuje prevažne u mužov.  OPHN1 syndróm je spôsobený mutáciou OPHN1 génu, ktorý je lokalizovaný na X chromozóme. Prenos je dedičný na X chromozóme (gonozomálne dominantná dedičnosť), preto je aj väčšia pravdepodobnosť prenosu na chlapcov (majú len 1 X chromozóm a preto sa choroba prejaví vo väčšej miere). Ženy môžu byť prenášačky – neprejaví sa táto choroba v plnej miere. Majú len menšie prejavy ako porucha učenia, len mierne zhoršené kongnitívne funkcie, strabizmus, jemné črty tváre.

Prejavy

Prejavy a príznaky sa môžu líšiť individuálne u každého jednotliva. Medzi typické prejavy a symptómy patrí porucha intelektu, znížený svalový tonus (hypotónia), porucha kognitívnych funkcií a psychomotorického vývoja, kŕčové stavy (so skorým nástupom z hľadiska veku) – tonicko klonické kŕče, abnormálne správanie, menšie alebo nevyvinuté genitálie, charakteristické črty tváre – predĺžená tvár, vystúpené čelo, vačky pod očami, nízko položené oči, väčšie uši), škúlenie – strabizmus, porucha koordinácie (ataxia) a balansu.

Pri vyšetrení MRI (magnetickej rezonancii) nachádzame menší mozoček a zväčšené mozgové komory; kortikálna atrofia (atrofia šedej kôry)

Diagnostika

Základom diagnostiky je genetické vyšetrenie, ktoré potvrdí mutáciu génu OPHN1, ďalej je to neurologické vyšetrenie a vyššie spomenuté zmeny na MRI vyšetrení – najmä nevyvinutie mozočka (hypoplázia cerebela – konkrétne posterior vermis dysgenéza, parasagitálny rázštep vermis cerebella – pozn. pre zdravotníkov).

Liečba

Terapia a liečba je podporná, rehabilitačná na podporu psychomotorického vývoja a zlešenie tonusu svalstva, intervencia špeciálnymi pedagógmi – logopédom, ergoterapeutom, podpora zlepšenia intelektu a kognitívnych funkcií. 

Prejavy:

  • prítomnosť genetického syndrómu v prevažnej miere u mužov
  • MRI vyšetrenie - Hypoplázia cerebella (menšia veľkosť) na MRI (80-99%), rozšírené komory mozgu, kortikálna atrofia
  • porucha intelektu (ľahkého až ťažkého stupňa
  • oneskorenie psychomotorického vývoja (80-99%) a narušenie kogniívnych funkcií rôzneho rozsahu
  • hypotónia svalstva (znížený svalový tonus)
  • typické črty tváre (nízko posadené oči, predĺžená tvár, vystúpené čelo, väčšie uši, vačky pod očami)
  • strabizmus – škúlenie
  • kŕčové prejavy už v ranom detstve - typu tonicko - klonické kŕče
  • ataxia (porucha koordinácie a balansu)
  • menšie alebo nevyvinuté genitálie (kryptorchizmus)

Na mape sú vyznačené rodiny so syndrómom - OPHN1 syndróm

Po registrácii môžete tieto rodiny kontaktovať. Prípadne Vás v budúcnosti môže kontaktovať druhá rodina, s ktorou si môžete vymeniť informácie.

Ak máte tento syndróm, zaregistrujte sa

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk