1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Noonanovej syndróm

NS syndróm, Turnerov chlapčenský syndróm, Ženský pseudo Turnerov syndróm

Chcete sa spojiť s ďalšími rodinami s týmto syndrómom alebo diagnózou? Registrujte sa.

Späť na syndrómy

Popis:

Noonanovej syndróm (Noonan-syndróm, Male-Turnerov syndróm) je vrodené genetické ochorenie, ktorého príčinou sú génové mutácie, ktoré majú za následok vznik špecifického súboru príznakov - s vrodenými chybami srdca, malým vzrastom a charakteristickými črtami tváre. Noonanov syndróm je tiež označovaný ako mužský Turnerov syndróm 45 X0. Dedičnosť je autozomálne dominantná. S týmto syndrómom sa narodí približne jedno dieťa na 1000-2500 novonarodených.

Obe pohlavia postihuje rovnako často. Syndróm bol prvýkrát opísaný v roku 1962 detskou kardiologičkou Jacqueline Noonanovou a ako samostatná diagnostická jednotka bol uznaný až v roku 1971.

Diagnostika:

Diagnostika sa stanoví na základe genetických vyšetrení, je možné realizovať už prenatálne. NS je potrebné zvážiť pri plode s polyhydramniom, pleurálnymi výpotkami, edémami a presiaknutím odkožia v oblasti šije pri normálnom karyotype. 

Liečba:

V rámci terapeutického prístupu je dôležité zamerať sa na nutričnú podporu vo včasnom detstve, stanoviť funkciu kardiovaskulárneho systému a prípadné ďalšie chirurgické riešenie vrodených chýb srdca, ohodnotiť rast a motorický vývoj dieťaťa. Pri ťažkostiach je vhodné doplniť fyzioterapeutické a logopedické vedenie. V prvých rokoch školskej dochádzky by malo byť realizované kompletné oftalmologické vyšetrenie ako aj ohodnotenie sluchu. Pre sklon k hemorágiám je nutné pred operačným zákrokom vyšetrenie koagulačných parametrov. Pri poskytnutí špeciálnej starostlivosti a poradenstva rodinným príslušníkom väčšina detí s NS sa v dospelosti zaradí do normálneho života. Typické symptómy sú postupom času menšieho charakteru a väčšina pacientov s NS nevyžaduje špeciálnu medicínsku starostlivosť v dospelosti.

Prejavy:

 • faciálny dysmorfizmus - hypertelorizmus (95% pacientov, ďaleko oči od seba), antimongoloidné postavenie očných štrbín, ptóza viečok (padnuté viečka), nízko nasadajúce dozadu rohovaté ušnice so zhrubnutým helixom (okraj ušnice, ktorý sa stáča do závitu)
 • typický výskyt vrodených srdcových malformácií až u 2/3 pacientov
 • stenóza - zúženie chlopní (najmä pulmonálna chlopňa)
 • septálne - predelové defekty (defekt septa predsiení, resp. defekt septa komôr)
 • srdcový funkčný šelest
 • gastrointestinálne príznaky (zvracanie, znížená chuť do jedla, porucha prehĺtania)
 • úbytok hmotnosti až rozvoj kachexie
 • kryptorchismus u chlapcov - nezostúpené semenníky
 • častý lymfedém
 • poruchy koordinácie, nemotornosť
 • znížený intelekt
 • porucha pamäti
 • oneskorený vývoj reči
 • nízky vzrast
 • krátky krk
 • nízka hranica vlasov na krku
 • skolióza
 • pectus carinatum - vtáčí hrudník resp. pectus excavatum - vpáčený hrudník
 • makrocefália - veľká hlava
 • niekedy tiež myalgia - bolesť svalov
 • trombocytopénia - nedostatok krvných doštičiek
 • často pridružená Von Willebrandova choroba
 • zvýšené riziko krvácania

Na mape sú vyznačené rodiny so syndrómom - Noonanovej syndróm

Po registrácii môžete tieto rodiny kontaktovať. Prípadne Vás v budúcnosti môže kontaktovať druhá rodina, s ktorou si môžete vymeniť informácie.

Ak máte tento syndróm, zaregistrujte sa

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk