1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Popis:

Ivemarkov syndróm (angl. Ivermark syndrome) je označenie pre veľmi vzácne a málo preskúmané geneticky podmienené vrodené ochorenia. Presná príčina jeho vzniku nie je známa, vyvolávajúci gén či gény neboli zatiaľ nájdené.  Syndróm sa prejavuje niekoľkými anatomickými odchýlkami. Postihnutému jedincovi chýba slezina, alebo má prítomných viacero malých  častí sleziny.

Ďalej sú prítomné abnormality kardiovaskulárneho aparátu a viacero vnútorných orgánov je u chorého na opačnej strane tela ako u normálnych ľudí. Toto obrátené usporiadanie orgánov sa odborne označuje ako situs viscerum inversus.Problémy chorým robia najmä vrodené srdcové chyby, ktoré môžu zhoršovať zásobenie tkanív tela kyslíkom a viesť k prejavom srdcového zlyhávania. Chýbanie sleziny má tiež svoje dôsledky, pretože slezina u detí je veľmi dôležitá pre správny vývoj imunitného systému. Choré deti preto trpia častými bakteriálnymi infekciami.

Liečba:

Vzhľadom na to, že sa jedná o vrodenú poruchu, nie je prevencia ani liečba možná. Prípadné srdcové chyby možno riešiť kardiochirurgickými operáciami.

Prejavy:

  • chýbajúca slezina
  • viacero vnútorných orgánov má obrátené usporiadanie (situs viscerum inversus)
  • vrodené srdcové chyby
  • oslabená imunita
  • viacero "malých" slezín
  • iné abnormality kardiovaskulárneho aparátu

Na mape sú vyznačené rodiny so syndrómom - Ivemarkov syndróm

Po registrácii môžete tieto rodiny kontaktovať. Prípadne Vás v budúcnosti môže kontaktovať druhá rodina, s ktorou si môžete vymeniť informácie.

Ak máte tento syndróm, zaregistrujte sa

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk