1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Popis:

Ehlers-Danlosov syndróm (anglicky Ehlers-Danlos syndrome, skr. EDS) je zriedkavé dedičné ochorenie spojivového tkaniva spôsobené porušenou tvorbou kolagénu, prípadne inej zložky spojivového tkaniva. Ovplyvňuje kožu, kĺby a iné orgány. EDS spôsobujú hypermobilitu kĺbov, hyperelasticitu kože, atrofické jazvovatenie a fragilitu (krehkosť) ciev. Jedná sa o celú skupinu porúch, ktoré sa líšia svojou závažnosťou od miernej až po život ohrozujúce. Toto ochorenie sa vyskytuje v niektorej zo svojich foriem asi u jedného človeka z 5000. Syndróm je pomenovaný po dvoch lekároch, ktorí ho identifikovali na prelome 20. storočia. 

Prejavy:

Spoločným znakom rôznych typov je oslabené spojivové tkanivo, čo môže spôsobiť hypermobilitu kĺbov, krehkú kožu a ďalšie problémy s väzivom.

Diagnostika:

Na základe klinického nálezu, hyperflexibility kĺbov a hyperelasticity kože lekár indikuje zobrazovacie vyšetrenia kĺbov (MRI) za účelom posúdenia stavu kĺbov a iných štruktúr. Stanovenie diagnózy určuje klinický genetik, ktorý na základe genetického a molekulárneho vyšetrenia dokáže s určitosťou potvrdiť diagnózu EDS. V určitých prípadoch sa nedokáže potvrdiť diagnóza na základe potvrdenej mutácie génu, diagnóza sa dá stanoviť aj na základe typických klinických príznakov a vylúčením iných podobných syndrómov.

Liečba:

Toto ochorenie je nevyliečiteľné a terapia je tak iba podporná. Pacient sa musí vyvarovať niektorých činností, pri ktorých mu hrozí poranenie jeho ľahko zraniteľných tkanív. Pomáha používanie ochranných pomôcok a pomôcok na stabilizáciu kĺbov, liečba vyvrtnutých kĺbov. Pre zlepšenie hojenia rán je možné podávať aj vitamín C.

Je potrebné, aby pacient s EDS bol dispenzarizovaný rôznymi špecialistami. Potrebné sú pravidelné kontroly kardiológom (dopĺňanie echokardiografického vyšetrnenia ako včasná detekcia chlopňových chýb), internistom vhľadom na nutnú dôslednú kontrolu krvného tlaku a liečbu artériovej hypertenzie, ortopédom za účelom preventívnych kontrol a včasnej liečby. 

Prejavy:

 • typická hypermobilita (zvýšená ohybnosť) všetkých kĺbov
 • kĺby sú nestabilné a ľahko dochádza k ich vyvrtnutiu
 • ochabnutosť a hyperelasticita kože, ktorá vytvára dojem priesvitnosti
 • koža je veľmi náchylná k zraneniu, na koži teda bývajú početné jazvy
 • visiaca alebo prebytočná koža
 • bežne u pacientov skolióza, osteoartróza
 • často tiež postihnuté spojivové tkanivo vnútorných orgánov
 • fragilita (krehkosť) ciev s početnými aneuryzmami - vakovitými výchlipkami na cievach
 • krvácanie z ďasien a tráviaceho traktu
 • nadmerná tvorba hematómov (modrín) a mäkkých pseudotumorov
 • na lakťoch a kolenách xantelazmy - kožné výrastky
 • u najťažších foriem náchylnosť k prasknutiu očnej gule, ruptúry čriev či veľkých ciev
 • krvný obraz: prítomnosť abnormálnych krvných doštičiek (trombocytov)

Na mape sú vyznačené rodiny so syndrómom - Ehlersov-Danlosov syndróm

Po registrácii môžete tieto rodiny kontaktovať. Prípadne Vás v budúcnosti môže kontaktovať druhá rodina, s ktorou si môžete vymeniť informácie.

Ak máte tento syndróm, zaregistrujte sa

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk