1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Popis:

Bangstadov syndróm (ang. Bangstad syndrome, Bird-headed dwarfism with progressive ataxia) je označenie pre veľmi vzácne vrodené genetické ochorenie, ktorého podstatou je zrejme porucha bunkových membrán. Tento genetický syndróm bol charakterizovaný v roku 1989. Dedičnosť je autozomálne recesívna, čiže je treba 2 zmutované gény od oboch rodičov na to, aby sa syndróm prejavil.

Diagnostika:

Diagnóza sa zakladá na klinickom obrazre, príznakoch a laboratórnych testoch.

Liečba:

Hlavnou podstatou liečby je zmiernenie príznakov a upravenie hormonálnych hladín v krvi. Deformácia lebky a predčasné zrasty lebečných švov sa rieši neurochirurgickými zákrokmi, ostatné pridružené ochorenia sa liečia klasickými postupmi.

Prejavy:

 • nižšia pôrodná hmotnosť, intrauterinná retardácia – zastavenie rastu počas vnútromaternicového vývinu
 • pomalé priberanie po narodení
 • plochá rastová krivka
 • nízka postava
 • charakteristické črty tváre: hlboko posadené oči, prominentný nos
 • predčasné zrasty lebečných švov, čo má za následok malý objem lebky (mikrocefália)
 • poruchu vývoja mozgu a riziko zvýšenia vnútrolebečného tlaku
 • obezita
 • inzulín rezistentný diabetes mellitus ( typu 2)
 • hypoparathyreoidizmus – znížená funkcia prištítnych teliesok
 • poruchy zostupu semenníkov
 • struma (zväčšená štítna žľaza) so zníženou funkciou
 • Vzhľadom k zníženej tvorbe pohlavných hormónov môžu byť prítomné nedostatočne rozvinuté pohlavné znaky a vonkajšie genitálie
 • puberta býva oneskorená, vyskytuje sa neplodnosť
 • porucha sluchu mierna až stredná
 • mentálna retardácia
 • abnormality zubov
 • ataxia – narušená koordinácia pohybov

Na mape sú vyznačené rodiny so syndrómom - Bangstadov syndróm

Po registrácii môžete tieto rodiny kontaktovať. Prípadne Vás v budúcnosti môže kontaktovať druhá rodina, s ktorou si môžete vymeniť informácie.

Ak máte tento syndróm, zaregistrujte sa

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk