1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Popis:

Metatropický dwarfismus (metatropická dysplázia, anglicky: metatropic dwarfism, metatropic dysplázia) je veľmi zriedkavé ochorenie, kedy dochádza na genetickom podklade k poruche osifikácie (kostnateniu) a tým k vážnej dysplázii, teda poruche vývoja kostí. 

Choroba sa prejavuje iba na kostiach, typickým rysom je dlhý trup, krátke končatiny u novorodencov a ťažká kyfoskolióza (abnormálne zakrivenie chrbtice), následkom ktorej jedinec dosiahne v dospelosti nižšieho vzrastu. Ak je v súvislosti s chorobou zúžený veľký otvor (veľký tylový otvor), môže dôjsť k útlaku mozgového kmeňa a tým k dychovej tiesni až k smrti z dôvodu respiračného zlyhania.

Diagnostika: 

K určeniu diagnózy vedú typické prejavy, kľúčové sú zobrazovacie metódy (RTG, CT, MR), ktoré potvrdia deformity kostí.

Liečba: 

Cieľom terapie je zabrániť progresii kostných deformít a zachovať funkciu pľúc. Možnosťou  je konzervatívna alebo chirurgická liečba pohybového aparátu. V ťažkých prípadoch je nutná umelá pľúcna ventilácia. 

Prejavy:

 • po narodení dlhý trup a krátke končatiny
 • ťažká kyfoskolióza (vybočenie chrbtice dozadu a do strany)
 • nižší vzrast v dospelosti (120 cm)
 • kraniofaciálna dysmorfia (zmeny tváre a lebky)
 • prominujúce telo, nižšia stredná časť tváre, zmeny čeľuste
 • kožné duplikatúra v oblasti kostrče podobná "chvostíku"
 • stenóza veľkého otvoru (zúženie veľkého tylového otvoru), ktoré vedie k hydrocefalu (hromadenie mozgovomiechového moku vo vnútrolebkovom priestore), alebo k zlyhania dýchania a smrti
 • deformity hrudníka a tým útlak pľúc
 • hypoplázia dens axis (neúplné vyvinutie časti 2. krčného stavca) a zúženie chrbticového kanála, čo vedie k útlaku miechy a rôznym neurologickým prejavom
 • cervikálna myelopatia (ochorenie miechy v oblasti krčnej chrbtice)
 • prominujúce kĺby
 • obmedzená pohyblivosť veľkých kĺbov a naopak hypermobilita (zvýšená pohyblivosť) malých kĺbov
 • dlhé prsty
 • dlhé kosti v tvare činky
 • strata sluchu

Na mape sú vyznačené rodiny so syndrómom - Metatropický dwarfizmus

Po registrácii môžete tieto rodiny kontaktovať. Prípadne Vás v budúcnosti môže kontaktovať druhá rodina, s ktorou si môžete vymeniť informácie.

Ak máte tento syndróm, zaregistrujte sa

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk