1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Osteogenesis Imperfecta

Ekmanova-Lobsteinova choroba, Fragilitas ossium hereditaria, Choroba krehkých kostí, Lobsteinova choroba (TYP 1), Vrolikova choroba (TYP 2)

Chcete sa spojiť s ďalšími rodinami s týmto syndrómom alebo diagnózou? Registrujte sa.

Späť na syndrómy

Popis:

Osteogenesis imperfecta (fragilitas ossium hereditaria, Ekmanova-Lobsteinova choroba, anglicky brittle bone disease) je heterogénna skupina dedičných chorôb spôsobených rôznymi geneticky podmienenými poruchami kolagénu typu I. Dedičnosť je pri včasnej forme autozomálne recesívna, pri neskorej forme je autozomálne dominantná. Toto ochorenie je charakterizované zvýšenou krehkosťou kostí a zvýšeným výskytom zlomenín, kostné deformity, strata sluchu, lámavosť zubov. Osteogenesis imperfecta nie je úplne zriedkavé ochorenie, prevalencia je 1: 10.000-20.000. 

Diagnostika:

Závažnosť postihnutia závisí na type mutácie, závažnejšie formy neprežijú intrauterinný vývoj alebo zomierajú krátko po narodení, následkom početných zlomenín. U ťažkých foriem sa môže diagnostikovať ultrasonograficky, inak je možná genetická diagnostika.

Liečba:

Medikamentózna liečba spočíva v zlepšení metabolizmu kostí, zahŕňa zvyčajne podávanie vápnika, vitamínu D a bisfosfonáty, dôležitá je fyzioterapia a rehabilitačná liečba. Pri ťažkom postihnutí skeletu je nutná ortopedická liečba.

Prejavy:

  • znížená kostná denzita
  • zvýšená krehkosť kostí, prítomnosť deformít lebky
  • dominujú zlomeniny skeletu
  • deformity skeletu
  • často tiež porucha zubného dentínu
  • zvýšená lámavosť zubov
  • ochabnutosť kĺbových väzov
  • strata sluchu
  • niekedy prítomných modravé zafarbenie skléry
  • intelekt nie je postihnutý

Na mape sú vyznačené rodiny so syndrómom - Osteogenesis Imperfecta

Po registrácii môžete tieto rodiny kontaktovať. Prípadne Vás v budúcnosti môže kontaktovať druhá rodina, s ktorou si môžete vymeniť informácie.

Ak máte tento syndróm, zaregistrujte sa

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk