1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Popis:

Pendredov syndróm je súborom príznakov, z ktorých najvýznamnejšia je vrodená porucha sluchu a neskôr sa rozvíjajú (najčastejšie v puberte) deformity štítnej žľazy, teda struma (zväčšená štítna žľaza motýľovitého tvaru, dobre hmatateľná na krku). Struma sa vyvinie u ľudí s týmto syndrómom počas teenagerských rokov. Málokedy vzniká aj porucha funkcie štítnej žľazy, avšak sú popisované prípady zníženej funkcie (hypotyreóza). Pre Pendredov syndróm sú typické abnormality vnútorného ucha, ktoré je možné vizualizovať pomocou vyšetrenia počítačovou tomografiou s vysokým rozlíšením (HRCT). Týmito typickými anomáliami je rozšírenie kanálika vestibulárneho akvaduktu (anglická skratka EVA - enlarged vestibular aqueduct) a / alebo chýbanie posledného závitu slimáka, tzv. Mondiniho dysplázie. Porucha sluchu sa vyvinie u detí v období batolenia, alebo začiatku školských rokov.

Diagnostika:

Diagnózu je tiež možné potvrdiť molekulárno-genetickým vyšetrením génu SLC26A4. Produktom expresie tohto génu je proteín pendrin.

Prejavy:

  • vrodená porucha sluchu
  • deformity štítnej žľazy (niekedy porucha funkcie štítnej žľazy)
  • niekedy hypotyreóza
  • abnormality vnútorného ucha

Na mape sú vyznačené rodiny so syndrómom - Pendredov syndróm

Po registrácii môžete tieto rodiny kontaktovať. Prípadne Vás v budúcnosti môže kontaktovať druhá rodina, s ktorou si môžete vymeniť informácie.

Ak máte tento syndróm, zaregistrujte sa

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk