1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Popis:

Apertov syndróm (anglicky Apert syndrome) je zriedkavé dedičné ochorenie vyznačujúce sa predčasným zrastom kostí lebky, deformitami tváre a zrastom prstov ruky alebo nohy. Výskyt tohto syndrómu je vzácny - 1 dieťa z 200.000 novorodencov. Ochorenie je dedičné - chorý má 50% riziko, že jeho deti budú postihnuté Apertovým syndrómom tiež.

Príčina:

Apertov syndróm vzniká mutáciou génu zodpovedného za správny vývoj a funkciu spojiva. Rizikovým faktorom vzniku mutácie je vek otca - nad 30 rokov. 

Diagnostika:

Ochorenie diagnostikujeme klinickým vyšetrením. Pri náleze nižšie uvedených príznakov možno vykonať genetické vyšetrenie. 

Liečba:

Liečba príznakov vyžaduje širokú spoluprácu chirurgov, neurológov, detských lekárov a ďalších. Zásadné je uvoľnenie predčasne zrastených lebečných švov neurochirurgom. 

Prejavy:

 • predčasný zrast kostí lebky vo švíkoch
 • zvýšenie vnútrolebečného tlaku - vracanie a bolesť hlavy
 • pískanie pri dýchaní (chrčivý zvuk, ktorý je počuť z diaľky)
 • dychové pauzy pri spánku
 • pokrivenie tvaru lebky
 • úchylky od prirodzeného tvaru (deformácia) tváre
 • vysoké čelo
 • prepadnutá tvár
 • plochá hlavička
 • deformácie očnice
 • poruchy zraku
 • vpadnutý koreň nosa
 • deformácie dutiny ústnej
 • poruchy chrupu
 • deformácie horných a dolných končatín
 • skrátenie ramenná kosť
 • syndaktýlia (zrast prstov)
 • obmedzenie hybnosti lakťa
 • vbočené kolená
 • inteligencia môže byť normálna alebo môže byť prítomná mentálna retardácia rôzneho stupňa
  prítomnosť najrôznejších vývojových chýb vnútorných orgánov

Na mape sú vyznačené rodiny so syndrómom - Apertov syndróm

Po registrácii môžete tieto rodiny kontaktovať. Prípadne Vás v budúcnosti môže kontaktovať druhá rodina, s ktorou si môžete vymeniť informácie.

Ak máte tento syndróm, zaregistrujte sa

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk