1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Shprintzen-Goldberg syndróm

Kraniosynostóza, SGS syndróm, Marfanoidný-kraniosynostózny syndróm

Chcete sa spojiť s ďalšími rodinami s týmto syndrómom alebo diagnózou? Registrujte sa.

Späť na syndrómy

Popis:

Shprintzen-Goldberg syndróm (angl. Shpritzen Goldberg syndrome, craniosynostosis) je veľmi vzácne vrodené ochorenie, ktoré poškodzuje viaceré časti tela - tvárové dysmorfie, neurologické a skeletálne abnormality. Veľmi často je považovaný za Marfanov syndróm, pretože má množstvo podobných čŕt.

Diagnostika:

Diagnóza je založená na klinickom náleze. Definitívne ho potvrdí genetické vyšetrenie, ktorá detekuje prítomnosť známej mutácie. Toto ochorenie popísali autori už v roku 1979, konkrétne americkí lekári Robert F. Shprintzen a Rosalie B. Goldberg. O rok neskôr ho skompletizovali G. Sugarman a M. W. Vogel. Vrodené ochorenie si nemožno zamieňať so Shprinzen syndrómom (Mikrodelečný syndróm 22q11). Frekvencia vzniku je menšia ako 1:1 000 000, teda jedná sa o veľmi raritný syndróm, keď pred popisom vykazovali znaky iba 60 pacienti. Dedičnosť je autozomálne dominantná. Jedná sa o čiastočnú mutáciu v géne SKI na chromozóme 1 lokuse p36.33-p36.32 aleb FBN1 v chromozóme 15 a lokuse q21.1.

Liečba:

Liečba je symptomatická, teda riešenie príznakov. Riešia sa dané poškodenia - sú v starostlivosti kardiológa, ortopéda, chirurga...Nutná je včasná intervencia, rehabilitačné cvičenia už od narodenia, starostlivosť špeciálnych pedagógov.

Prejavy:

 • podobné črty tela a tváre - kraniofaciálne anomálie (najmä kraniosynostóza) - predčasné zrastanie lebečných švov - teda lebka nemôže rásť symetricky, "zvädnuté" ústa, exoftalmus - oči sú výrazne "vypuklé", výrazné obočie, hypertelorizmus - oči sú ďaleko od seba, široký koreň nosa, dlhý a úzky tvar hlavy a tváre, gotické podnebie, mikrognácia - malá sánka malformácie skeletu
 • podobná konštitúcia tela - dlhé končatiny, vpadnutý hrudník, skolióza, marfanoidný jazyk)
 • abnormality srdca
 • kostrové abnormality
 • omfalokéla (pupočníková prietrž) mentálne postihnutie
 • abnormality kardiovaskulárneho systému - väčšinou ľahšie formy poškodenia
 • oneskorený psychomotorický vývin
 • hypotónia - znížený svalový tonus
 • hypermobilita kĺbov
 • široká škála mentálneho postihnutia (ľahká až stretne ťažká)
 • poruchy učenia
 • omfalokéla - pupočníková hernia, ingvinálna hernia - slabinová prietrž
 • hypoplázia (hltan a hrtan)

Na mape sú vyznačené rodiny so syndrómom - Shprintzen-Goldberg syndróm

Po registrácii môžete tieto rodiny kontaktovať. Prípadne Vás v budúcnosti môže kontaktovať druhá rodina, s ktorou si môžete vymeniť informácie.

Ak máte tento syndróm, zaregistrujte sa

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk