1
Darujte úsmev druhým

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

15€ 35€ 65€ 120€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre zdravotne znevýhodnených. Ďakujeme :)

5€ 15€ 35€ 55€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Popis:

Brachyphalangia a hypophalangia patrí medzi vrodené vývojové chyby skeletu končatín. Pri tomto ochorení sa jedná vždy o vrodený defekt postihujúci články prstov na končatinách človeka. V prípade brachyfalangie ide o skrátenie jedného alebo viac článkov prstov, v prípade hypofalangie ide o znížený počet článkov prstov. S týmito chybami úzko súvisí pojem brachydaktylia, čo je dedičná malformácia postihujúca dĺžku prstov - abnormálne krátke prsty a pojem hypodaktýlia - menší počet prstov.

Liečba:

Možnosťou je chirurgické riešenie s následnou rehabilitáciou, v prípade potreby pomoc psychológa.

Prejavy:

  • abnormálne krátky článok prsta na ktorejkoľvek končatine (brachyphalangie)
  • znížený počet článkov prstov na ktorejkoľvek končatine (hypophalangie)
  • abnormálne krátke prsty (brachydaktylie)
  • znížený počet prstov (hypodaktylie)

Na mape sú vyznačené rodiny so syndrómom - Brachyphalangia

Po registrácii môžete tieto rodiny kontaktovať. Prípadne Vás v budúcnosti môže kontaktovať druhá rodina, s ktorou si môžete vymeniť informácie.

Ak máte tento syndróm, zaregistrujte sa

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk