1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Popis:

Achondroplázia (angl. achondroplasia) je najbežnejšia forma genetickej disproporčnosti postavy. Je to forma dwarfizmu s krátkymi končatinami. Achondroplázia doslovne znamená stav bez chrupavky - problém nie je nevyvinutá chrupavka, ale proces osifikácie - premeny chrupaviek na kosti počas vývoja, najmä dlhých kostí končatín. Vyskytuje sa u jedného z 15 000 novorodencov, rôzne zdroje uvádzajú rôzne čísla, bežne však v rozpätí od 10 000 do 40 000 novorodencov. Toto genetické ochorenie je spôsobené mutáciou v géne pre receptor na rastové faktory (gén FGFR3). 

Achondroplázia má autozomálne – dominantné ochorenie. Okolo 80% jedincov s achondropláziou má rodičov normálnej postavy, vznik achondroplázie je ako výsledok „de novo“ mutácie (nie je prítomné u rodičov). Takíto rodičia majú veľmi malú šancu na to, aby mali ďalšie dieťa s achondropláziou. Jedinec s achondropláziou, ktorý má partnera normálnej postavy, má 50% riziko že jeho dieťa bude mať achondropláziu (počas každého jedného tehotenstva). Ak majú achondropláziu obaja rodičia, pravdepodobnosť, že budú mať zdravé dieťa je 25%. 50% je šanca, že budú mať dieťa s achondropláziou (1 alelu postihnutú, druhú alelu zdravú), a 25% je šanca, že dieťa bude mať homozygotnú achondropláziu (obe alely od rodičov sú postihnuté), ktorá je nezlúčiteľná so životom.

Prejavy:

Achondroplázia je charakteristická abnormálnym rastom kostí, ktorý sa prejavuje malou postavou s disproporčne malými rukami a nohami a priemernou veľkosťou trupu, veľkou hlavou (makrocefália) a charakteristickými črtami tváre s prominutúcim čelom a nevyvinutým koreňom nosa. V detstve je typický nízky krvný tlak, psychomotorický vývoj je spravidla oneskorený. Intelekt nebýva postihnutý. Dĺžka života nie je skrátená, avšak časté a život ohrozujúce stavy v detstve bývajú z dôvodu výskytu apnoe - (spomalenie až zastavenie dýchania v ranom detstve). Prítomné sú časté a opakujúce sa infekcie uší, obezita, kyfóza a lordóza chrbtice a z toho vyplývajúce bolesti chrbta. Priemerná výška u dospelých mužov s achondropláziou je 131±5 cm; u žien je to 124±6 cm.

Diagnostika:

Achondroplázia môže byť diagnostikovaná charakteristickými klinickými a rádiografickými nálezmi u väčšiny jedincov. U jedincov príliš mladých na diagnostiku alebo u jedincov s atypickými nálezmi na podvrdenie diagnózy má byť použité molekulárne genetické testovanie na zistenie mutácie génu FGFR3. Potvrdenie diagnózy pomocou molekulárnej genetiky je 99% presnosť.

Liečba:

Pre deti s achondropláziou sa odporúča monitorovať výšku, váhu a obvod hlavy; váženie na zamedzenie a prevencia obezity; MRI alebo CT kvôli vyhodnoteniu príznakov zúženia miechy; chirurgické odstránenie adenoidov alebo tonzíl, CPAP ako prevencia pred apnoe syndróm, a tracheostómia pre nápravu prekážajúcej spánkovej apnoe; subokcipitálna punkcia ako je uvádzané na hyperreflexiu dolných končatín alebo trhavých kŕčov a obmedzenie dýchania a hypopnoe. Dôležitá je aj podpora pri socializácii a prispôsobovaní v škole.

Prejavy:

 • zväčšená hlava novorodenca - makrocefália (predstavuje riziko vnútrolebečného krvácania počas vaginálneho pôrodu)
 • obezita je veľký problém u achondroplazikov - nadmerné zvyšovanie hmotnosti sa ukazuje v ranom detstve (pokým sa dosiahne výška 75 cm, je pomer výšky a váhy detí s achondropláziou takmer identický s ostatnými deťmi, po prekročení tejto výšky sa pomer výška – hmotnosť začína odlišovať)
 • hypotonický syndróm u detí
 • oneskorený psychomotorický vývoj
 • v dospelosti sa obezita môže pridružiť k bedrovej stenóze a prispieť k rôznym problémom s kĺbmi, neskôr môže prispieť tiež k skorým úmrtiam spojeným s kardiovaskulárnymi problémami
 • malá postava muži - 131±5 cm; ženy 124±6 cm
 • kratšie ruky a nohy s nadbytočnými záhybmi kože na končatinách
 • limitácia extencie lakťového kĺbu (vyrovnanie)
 • trojzubcovité rozostavenie prstov
 • lumbálna lordóza (nadmerné prehnutie bedrovej chrbtice dopredu)
 • prominujúce brucho pri stoji z dôvodu hyperlordózy lumbálnej chrbtice
 • vrodené alebo získané charakteristické postavenie kolien
 • nohy do „O“
 • thorakolumbálny gibbus (hrb) v detstve
 • nadmerné prehnutie chrbtice dozadu pri prvých krokoch dieťaťa
 • veľká hlava so zaoblením vpredu
 • nevyvinutý koreň nosa
 • kĺbová nestabilita

Na mape sú vyznačené rodiny so syndrómom - Achondroplázia

Po registrácii môžete tieto rodiny kontaktovať. Prípadne Vás v budúcnosti môže kontaktovať druhá rodina, s ktorou si môžete vymeniť informácie.

Ak máte tento syndróm, zaregistrujte sa

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk