1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

V roku 2009 bola popísaná de novo duplikácia génu Xq13.2q21.1. Táto 7 Mb duplikácia u konkrétneho pacienta zahŕňa 23 známych génov, vrátane génov viazaných na X (XLMR) ATRX a SLC16A2, ktoré vplývajú na mentálnu stránku osobnosti. Fenotyp tohto pacienta je podobný fenotypu opísanému u viac ako 10 predtým hlásených pacientov s prekrývajúcimi sa duplikáciami Xq. Podrobné porovnanie klinických charakteristík a funkcie génov nachádzajúcich sa v bežne duplikovaných oblastiach týchto pacientov nás priviedlo k hypotéze, že zvýšená dávka ATRX a možno aj iných génov sa podieľa na patogenetickom mechanizme tohto XLMR fenotypu, a spôsobuje mentálnu retardáciu, nízky vzrast a genitálne abnormality zahŕňajúce kryptorchizmus a/alebo malý penis.

Pacient opísaný Lugtenbergom a kol. (2009) mal duplikáciu Xq13.2q21.1, siahajúcu od približne 72,4 do 79,6 Mb (v rámci BAC klonu CTD-2003H23 až RP11-608A14). Táto ~ 7 Mb duplikácia sa nedala detegovať rutinnou chromozómovou analýzou ani retrospektívne pri 500-pásmovom karyotype. Pacient vykazoval mnoho znakov pozorovaných aj u druhého pacienta (chlapca opísaného v inej správe), vrátane ťažkostí s kŕmením v detstve, generalizovanej hypotónie, psychomotorickej retardácie, mentálneho postihnutia, poruchy reči, nízkej postavy, bilaterálnej ptózy, vysoko klenutého podnebia, nízko nasadených uší, pectus excavatum, genu valgus a kryptorchizmus. Duplikácia tohto pacienta zužuje kritickú oblasť zodpovednú za spoločné klinické znaky s pacientom opísaným Lughtenbergom.

Prejavy:

  • psychomotorické zaostávanie
  • mentálne postihnutie rôznych stupňov
  • nízky vzrast
  • genitálne abnormality zahŕňajúce kryptorchizmus a/alebo malý penis
  • v detstve problémy s kŕmením a prehĺtaním
  • hypotónia
  • problém s rečou
  • bilaterálna ptóza
  • tvárové črty - vysoko klenutéhé podnebie, nízko nasadené uši
  • pectus excavatum

Na mape sú vyznačené rodiny so syndrómom - Duplikácia Xq13.2q21.1

Po registrácii môžete tieto rodiny kontaktovať. Prípadne Vás v budúcnosti môže kontaktovať druhá rodina, s ktorou si môžete vymeniť informácie.

Ak máte tento syndróm, zaregistrujte sa

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk