1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Popis:

Dandy-Walkerova malformácia (anglicky Dandy-Walker syndróm, Dandy-Walker malformation, DWS) je zriedkavé vrodené neurologické ochorenie mozgu. Príčinou tohto ochorenia je tzv. Dandy-Walkerova malformácia, ktorá spočíva v aplázii (nevyvininutí) vermis, t.j. špecifickej časti mozočku, a vo vzniku veľkej cyste v zadnej jame lebečnej, ktorá je široko otvorená do IV. komory.

Následkom tejto vrodenej zmeny tkaniva mozočku je membranózna atrézia (nepriechodnosť) otvorov IV. komory mozgovej, čím dochádza k patologickému hromadeniu mozgomiešneho moku v mozgových komorách.

Liečba:

Liečba spočíva v odstránení obštrukcie pri neurochirurgickom zákroku, pridružený hydrocefalus sa rieši najčastejšie zavedením shuntu.

Prejavy:

 • typicky aplázia vermis cerebelli (vrodené nevyvinutie strednej nepárovej červovitej časti mozočku)
 • cysta v zadnej jame lebečnej, ktorá komunikuje so IV. mozgovou komorou
 • veľmi priestranná zadná jama lebečná
 • u 90% detí rozvoj hydrocefalu - patologicky zvýšené množstvo mozgovomiechového moku v centrálnom nervovom systéme
 • rastúci obvod hlavy (makrocefália)
 • napätá veľká fontanela ( "mäkký vrcholok hlavičky")
 • rozostup lebečných švov
 • tenšia koža na hlave
 • vracanie, dávenie
 • deviácie očnej gule smerom nadol (tzv. príznak zapadajúceho slnka - anglicky setting-sun sign)
 • niekedy až porucha vedomia
 • poruchy dýchania
 • až polovica postihnutých má zníženú inteligenciu

Na mape sú vyznačené rodiny so syndrómom - Dandy-Walker syndróm

Po registrácii môžete tieto rodiny kontaktovať. Prípadne Vás v budúcnosti môže kontaktovať druhá rodina, s ktorou si môžete vymeniť informácie.

Ak máte tento syndróm, zaregistrujte sa

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk