1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Mukopolysacharidóza typu II (MPS II) je zriedkavá lyzozomálna vrodená chyba metabolizmu, ktorá postihuje každý orgán v tele. Aj keď sa vek nástupu, závažnosť ochorenia a rýchlosť progresie ochorenia výrazne líšia, počiatočné symptómy a nálezy súvisiace s MPS II sa zvyčajne prejavia u detí od dvoch do štyroch rokov. Prejavy MPS II môžu zahŕňať nie zápalovú stuhnutosť kĺbov so súvisiacim obmedzením pohybov; a hrubnutie tvárových znakov, vrátane zhrubnutia pier, jazyka (makroglosia) a nosných dierok. Postihnuté deti môžu mať tiež abnormálne veľkú hlavu (makrocefáliu), krátky krk a široký hrudník, oneskorenú erupciu zubov, progresívnu stratu sluchu, zväčšenie pečene a sleziny (hepatosplenomegália), ochorenie srdcových chlopní a progresívne oneskorenie rastu, ktoré má za následok nízky vzrast. Boli rozpoznané dve relatívne odlišné klinické formy MPS II. V neneuronopatickej forme (predtým definovanej ako pomaly progresívna miernejšia forma) ochorenia môže byť inteligencia normálna alebo len mierne narušená. V neuronopatickej forme ochorenia (predtým nazývanej včasná progresívna závažnejšia forma) môžu byť intelektuálne postihnutia zrejmé v ranom živote pacienta.

MPS II je genetický stav spojený s X, ktorý väčšinou postihuje mužov; aj keď bolo opísaných aj niekoľko žien a je spôsobený zmenami (mutáciami) génu IDS, ktorý reguluje produkciu enzýmu iduronát 2-sulfatázy. Tento enzým je potrebný na rozklad komplexných cukrov, známych ako glykozaminoglykány, produkovaných v tele.

MPS II je jednou zo skupiny siedmich dedičných metabolických chorôb známych ako mukopolysacharidózy, ktoré sú zasa súčasťou skupiny známej ako lyzozomálne poruchy skladovania. Lysozómy fungujú ako primárne tráviace jednotky v bunkách. Enzýmy v lyzozómoch rozkladajú alebo trávia konkrétne živiny, ako sú niektoré uhľohydráty a tuky. U jedincov s poruchami MPS, vrátane MPS II, vedie nedostatok alebo nesprávne fungovanie lyzozomálnych enzýmov k abnormálnej akumulácii určitých komplexných uhľohydrátov v bunkách (mukopolysacharidy, tiež známe ako glykozaminoglykány) v rôznych tkanivách, ako je kostra, kĺby, mozog, chrbtica šnúra, srdce, slezina alebo pečeň.

Diagnostika:

Gén zodpovedný za MPS II je známy ako gén iduronát 2-sulfatázy (IDS). U mnohých jedincov s MPS II sú podmienkou relatívne malé zmeny v géne IDS alebo delécia alebo inzercia genetického materiálu (napr. Delécie alebo inzercie na jednej báze), ktoré ovplyvňujú funkciu génu. Menej často môže MPS II vyplývať z úplnej absencie alebo veľkých štrukturálnych zmien génu IDS, ktoré súvisia s neuronopatickým ochorením. Rôzne mutácie alebo štrukturálne zmeny génu zodpovedajú za veľkú variabilitu symptómov a nálezov spojených s poruchou (t. J. Neuronopatických a neneuronopatických typov).

Gén IDS je zodpovedný za produkciu lyzozomálneho enzýmu iduronát 2-sulfatázy. Nedostatok enzýmu má za následok abnormálne nahromadenie určitých komplexných uhľohydrátov (glykozaminoglykány tiež známe ako mukopolysacharidy) v bunkách rôznych telesných tkanív.

MPS II je recesívny genetický stav spojený s X. Genetické poruchy viazané na X sú stavy spôsobené abnormálnym génom na chromozóme X zdedeným matkou a prejavujú sa väčšinou u mužov. Ženy, ktoré majú na jednom zo svojich chromozómov X prítomný zmenený gén, sú nosičmi tejto poruchy. Samice nositeľa zvyčajne nevykazujú príznaky, pretože ženy majú dva chromozómy X a iba jeden nesie zmenený gén. Muži majú jeden chromozóm X, ktorý je zdedený po matke, a ak muž zdedí chromozóm X, ktorý obsahuje zmenený gén, vyvinie sa choroba.

Ženy nosiace poruchu spojenú s X majú 25% šancu, že v každom tehotenstve budú mať dcéru, ktorá je nositeľkou, ako sú oni, 25% šancu mať dcéru, ktorá nie je nositeľkou, 25% šancu mať syna postihnutého touto chorobou a 25% šanca mať neovplyvneného syna.

Ak je muž s poruchou spojenou s X schopný reprodukcie, postúpi zmenený gén všetkým svojim dcéram, ktoré budú nosičmi. Muž nemôže preniesť gén spojený s X na svojich synov, pretože muži vždy odovzdávajú svojim chromozómom Y namiesto chromozómu X mužskému potomstvu.

MPS II typicky postihuje iba mužov, pričom symptómy sa prejavia približne vo veku 2 až 4 rokov. Porucha sa vyskytuje približne u 1 zo 100 000 až 1 zo 170 000 narodených mužov. Bolo popísaných niekoľko postihnutých žien v dôsledku selektívnej inaktivácie chromozómu X zdedeného otcom.

Existuje mnoho typov mukopolysacharidóz, ktoré majú podobné príznaky. Mukolipidózy, mannosidóza a viacnásobný nedostatok sulfatázy sú "rodinou" podobných porúch, ktoré majú veľmi podobné symptómy ako mukopolysacharidózy. 

Príznaky a symptómy MPS II sa veľmi líšia, takže diagnózu nemožno stanoviť iba fyzickým vyšetrením. Diagnóza vyžaduje dokumentáciu zníženej alebo chýbajúcej aktivity enzýmu iduronát 2-sulfatázy v krvných alebo kožných bunkách. Veľmi jednoduché stanovenie glykozaminoglykánov v moči môže pomôcť pri skríningu potenciálnych pozitívnych pacientov. Pacienti s ochorením MPSII akumulujú v moči heparín a dermatansulfáty. Na potvrdenie diagnózy je k dispozícii molekulárne genetické testovanie mutácií v géne IDS. Vždy je dôležité vylúčiť viacnásobný nedostatok sulfatázy testovaním iných enzýmov sulfatázy.

Terapia:

Enzýmová substitučná terapia, idursulfáza (Elaprase), bola v USA schválená v roku 2006 americkým úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) ako liečba MPS II. Tento liek sponzoruje spoločnosť Shire.

Ostatné liečebné postupy MPS II sú symptomatické a podporné. Tieto intervencie manažmentu bežne zahrnujú vývojovú, pracovnú a telesnú terapiu. Kýla a kontraktúry kĺbu je možné napraviť chirurgickým zákrokom. Na zmiernenie problémov s dýchaním a prehĺtaním je možné použiť tonzilektómiu a adenoidektómiu (chirurgické odstránenie mandlí aj adenoidov). Pozitívnu ventiláciu (CPAP alebo tracheostómiu) je možné použiť na aplikovanie mierneho tlaku vzduchu na udržanie otvorených dýchacích ciest na zmiernenie problémov s dýchaním. Uvoľnenie karpálneho tunela môže liečiť syndróm karpálneho tunela. Na liečbu možného hydrocefalu sa môže použiť chirurgická implantácia ventrikulárneho skratu. Na liečbu straty sluchu môžu byť predpísané načúvacie prístroje. Pomôcť môže vývojová, telesná a pracovná terapia.

Genetické poradenstvo sa odporúča rodinám, ktoré majú dieťa s MPS II.

Prejavy:

 • opakujúce sa infekcie horných dýchacích ciest, chronická nádcha
 • porucha sluchu
 • zväčšenie pečene a sleziny
 • inguinálne a brušné hernie
 • stuhnutosť kĺbov a multiplexná dysplázia
 • stlačenie šliach v zápästí (syndróm karpálneho tunela) a stuhnutosť kĺbov
 • porucha rastu
 • hrubšie črty tváre so zhrubnutím nosných dierok, pier a jazyka sa zvyčajne vyskytujú vo veku od 2 do 4 rokov
 • hydrocefalus (nahromadenie tekutiny v dutinách hlboko v mozgu) sa v tejto forme MPS II bežne vyskytuje po 4 rokoch veku
 • bežne sa vyskytuje aj hrubá koža, krátky krk, široko rozmiestnené zuby - môžu sa vyskytnúť aj uzlové kožné lézie na ramene alebo zadnej stene hrudníka, extra vysoké klenuté chodidlá (pes cavus) a hnačka
 • zakalenie rohovky a kompresia krčnej chrbtice (veľmi časté u iných MPS) sú pri MPSII menej časté
 • v neuronopatickej forme MPS II je mentálna funkcia zvyčajne normálna, pričom systémové komplikácie sú podobné, aj keď niekedy majú zníženú závažnosť

Na mape sú vyznačené rodiny so syndrómom - Mukopolysacharidóza II. typu

Po registrácii môžete tieto rodiny kontaktovať. Prípadne Vás v budúcnosti môže kontaktovať druhá rodina, s ktorou si môžete vymeniť informácie.

Ak máte tento syndróm, zaregistrujte sa

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk