1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Popis:

Leidenská mutácia (anglicky leiden mutation) je vrodená dedičná porucha zrážanlivosti krvi resp. koagulačného systému krvi. Dôsledkom tejto poruchy je zvýšená tendencia k vzniku krvných zrazenín (trombov), možno ju preto označiť za tzv. Trombofilný stav. Vlastným dôsledkom genetickej mutácie je rezistencia faktora V k antikoagulačnej aktivite aktivovaného proteínu C (APC). Leidenská mutácia bola objavená v roku 1993 holandskými a švédskymi vedcami.

Ide o najčastejšiu vrodenú predispozíciu trombofílie v eurázijskej populácii. Nositeľmi tejto mutácie je v niektorých oblastiach až 15% populácie. Na mutáciu Leiden faktora sa musí myslieť v prípade opakovane prekonaných trombóz, najmä, ak trombózy vzniknú bez prítomnosti iných rizikových faktorov (bez prítomnosti predošlého úrazu a imobility pacientov, bez prítomnosti iných chorôb), ak sú trombózy u mladých ľudí alebo vzniknú na atypickom mieste (vo veľkých cievach, vo veľkom riečišti), pri opakovaných potratoch u žien, v kombinácii ak ženy užívajú antikoncepciu a za prítomnosti fajčenia - kedy už aj táto kombinácia je riziková. Gynekológovia, ktorí predpisujú hormonálnu antikoncepciu ženám, by mali predtým vyšetriť krv na prítomnosť mutácie Leiden faktora, kedy by bola antikoncepcia u týchto žien kontraindikovaná.

Liečba:

Leidenská mutácia sa nedá liečiť, je to vrodená, geneticky daná porucha. Nutné genetické a hematologické vyšetrenie ostatných členov rodiny. Dôležitá prevencia (napr. občasné cvičenia pre udržanie krvného obehu pri dlhšie trvajúcom cestovaní resp. nepohyblivosti, zdravý životný štýl, atď.). Podávanie antikoagulačnej liečby (heparín, warfarín) - riziká celoživotného podávania antikoagulancií sú ale vyššie ako u neliečených nosičov Leidenskej mutácie bez predchádzajúcej epizódy tromboembolizmu (vhodná konzultácia s hematológom). 

Prejavy:

 • zvýšené riziko komplikácií súvisiacich s trombotickými uzáverymi v cievnom riečisku - vznik infarktu tkaniva
 • zvýšené riziko infarktu myokardu
 • zvýšené riziko cievnej mozgovej príhody
 • riziko vzniku predovšetkým hlbokej žilovej trombózy dolných končatín
 • bolesť a opuch nohy -pri trombóze
 • pozitívne Homansove znamenia (bolestivosť lýtka pri dorzálnej flexii nohy)
 • Prattovej strážne žily - rozšírenie povrchových žíl na prednej strane predkolenia
 • častejšie spontánne potraty
 • častejšie rozvoj preeklampsie (zvýšený krvný tlak a bielkoviny v moči počas tehotenstva)
 • častejšie pôrod plodu s nízkou pôrodnou hmotnosťou
 • častejšie abrupcia placenty (predčasné odlúčenie)
 • ako komplikácia rozvoj pľúcna embólia - náhly kašeľ, bolesť na hrudníku, sťažené dýchanie
 • vznik trombózy na atypických miestach a v mladom veku, aj bez vzniku rizikových faktorov
 • opakované trombózy s/bez rizikových faktorov

Na mape sú vyznačené rodiny so syndrómom - Leidenská mutácia

Po registrácii môžete tieto rodiny kontaktovať. Prípadne Vás v budúcnosti môže kontaktovať druhá rodina, s ktorou si môžete vymeniť informácie.

Ak máte tento syndróm, zaregistrujte sa

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk