Podporná skupina pre rodičov inak obdarovaných detí v spolupráci s Materským centrom Úsmev v Piešťanoch

 • Dátum najbližšieho stretnutia: 26.04.2018 o 17.00
 • Kde: MC Úsmev Piešťany, Andreja Hlinku 39/41 v Piešťanoch
 • Téma stretnutia: čoskoro upresníme :)
 • Hosť:...

Stretnutia:

 • sa konajú jedenkrát mesačne (posledná streda v mesiaci) o 17:00 v priestoroch MC ÚSMEV (vchod od ihriska), Piešťany, ulica Andreja Hlinku 37/41
 • vedie ich MUDr. Veronika Bérešová
 • ponúkajú priestor na stretnutie sa, nadviazanie nových kontaktov a vzťahov, zdieľanie a výmenu informácií: diskusie na zvolené témy, podporu, pochopenie, odbornú pomoc: variabilné témy a prednášky s odborníkmi
 • deti zatiaľ môžu stráviť svoj čas v herni alebo na ihrisku s dobrovoľníkmi MC Úsmev, ktorí sú k dispozícii
Kontakt:
MUDr. Veronika Bérešová
0904 236 444
veronika.discantiny@gmail.com
V prípade neprítomnosti:
Jana Balážová 
0908 118 981
johankabalazova@gmail.com  

Program 2018

 • Január 2018: 31.1. o 17:00: "Ako si udržať zdravý rozum" s Marcelou Šimurkovou
 • Február 2018: 28.2. o 17:00: "Možnosti sociálnej pomoci" so zamestnankyňami mestského úradu v Piešťanoch"
 • Marec 2018: 28.3. o 17:00:  "EEG Biofeedback"
 • Apríl 2018: 25.4. o 17:00: "..."
 • Máj 2018: 30.5. o 17:00: "Kompenzačné pomôcky, zariadenia, terapie - ako pomáhajú v každodennom živote"
 • Jún 2018: 27.6, o 17:00: "Kreatívne hry a tvorivé dielne pre deti od 2 rokov"
 • Júl 2018: 25.7. o 17:00: "Oddychový čas pre rodičov - spoločenské hry :)" 
 • August 2018: 29.8. o 17:00: "Výhody a nevýhody - Bobath koncept vs Vojtova metóda"
 • September 2018: 26.9. o 17:00: "Náhradné formy komunikácie"
 • Október 2018: 31.10. o 17:00: "Oddychový čas pre rodičov - spoločenské hry :)" 
 • November 2018: 28.11. o 17:00: "Diskusia s neurológom"


 .