Súkromné CŠPP v SpiŠskom Hrhove

Adresa: ul. ČSA 33, 053 02 Spišský Hrhov

Telefón: 0918 114 230 

Email: [email protected]

Zameranie: Centrum špeciálno–pedagogického poradenstva je špeciálne poradenské zariadenie, ktoré poskytuje starostlivosť deťom a žiakom so zdravotným postihnutím od ranného veku až po prípravu na povolanie. Zabezpečuje odbornú a metodickú pomoc zákonným zástupcom detí, pedagógom a ostatným pracovníkom rezortu školstva.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .