Súkromné cšpp v Ružomberku

Adresa: Bystrická cesta 14, 034 01 Ružomberok

Telefón: 0903 740 610

Email:  [email protected]

Zameranie: Centrum vzniklo z potreby poskytovať komplexné služby deťom, ktorých vývin je z akýchkoľvek príčin v niektorej oblasti odlišný od normy. Poskytujeme psychologickú, špeciálno-pedagogickú, logopedickú starostlivosť prednostne deťom od narodenia (raná starostlivosť) do pätnástich rokov, ale aj klientom mimo tejto vekovej kategórie. Zabezpečujeme komplexnú diagnostiku a následnú odbornú starostlivosť – stimuláciu, terapiu, reedukáciu, poradenstvo rodičom a pedagógom, tiež spoluprácu s ďalšími odborníkmi (pediater, neurológ, rehabilitačný pracovník...).

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .