Súkromné CŠPP v Nových Zámkoch

Adresa: Pod kopcom 75. 94001 Nové Zámky

Telefón: +421944 463 297

Email: [email protected]

Zameranie: Zabezpečujeme a poskytujeme: komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť, psychologickú starostlivosť diagnostickú starostlivosť, poradenskú starostlivosť, rehabilitačnú starostlivosť, preventívnu starostlivosť, metodickú činnosť, výchovno-vzdelávaciu činnosť, inú odbornú činnosť, intervencie deťom so zdravotným postihnutím, intervencie deťom s vývinovými poruchami. Naše služby sú rýchle, efektívne a na vysokej profesionálnej úrovni. Našimi klientmi sú prioritne deti a žiaci od narodenia do 15. rokov: s mentálnym postihnutím s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami či s nerovnomerným vývinom s telesným postihnutím alebo so zmyslovým postihnutím / zrakové, sluchové postihnutie/, s kombinovaným postihnutím s vývinovými poruchami učenia (ťažkosti s písaním, čítaním, počítaním a i.), narušenou komunikačnou schopnosťou (nesprávna výslovnosť, zajakavosť atď.) s vývinovými poruchami správania (hyperaktivita, impulzivita, poruchy pozornosti a pod.)

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .