Súkromné CŠPP v Martine, Žiline a Rajci

Adresa: ul. J. Vuruma 144, 010 01 Žilina
ul. M. R. Štefánika 48, 036 01 Martin
ul. A. Škrábika 37, 01501 Rajec

Telefón: +421 944 028 727 (ZA), +421 948 833 430 (MT), +421 908 145 622 (Rajec)

Email: [email protected][email protected][email protected]

Zameranie: vývinová diagnostika detí s rizikovým, oneskorujúcim sa a nerovnomerným psychomotorickým vývinom, komplexná predškolská diagnostika detí s rizikovým vývinom (logopedické ťažkosti, jemná a hrubá motorika, správanie, ...), komplexná školská diagnostika detí s ťažkosťami v školskom prostredí (písanie, čítanie, počítanie, pozornosť, ...), depistážna a screeningová diagnostika vývinových porúch, zdravotných znevýhodnení a postihnutí, diagnostika profesijnej orientácie, pre tých, ktorí nevedia kam ďalej (pomoc pri výbere školy).

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .