Súkromné CŠPP v Leviciach

Adresa: I. Krasku 3 934 01 Levice

Telefón: 0905 628 446

Email: [email protected]

Zameranie: poskytujeme komplexnú odbornú starostlivosť pre deti so špecifickými vývinovými poruchami učenia – ŠVPU (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dysfázia ...) so špecifickými vývinovými poruchami správania a pozornosti – ADHD, ADD (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou a porucha pozornosti) s poruchami správania s narušenou komunikačnou schopnosťou so zdravotným postihnutím mentálnym sluchovým zrakovým telesným s viacnásobným postihnutím s autizmom a inými pervazívnymi poruchami so sociálnymi problémami.

Poznáte túto organizáciu? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .