Súkromné CŠPP Nováková v Košiciach

Adresa: Letná 45, 040 01 Košice, 2. posch.

Telefón: 055 6230 224, 0905 743 411, 0918 182427

Email: [email protected]

Zameranie: Cieľovou skupinou sú deti predškolského, školského veku, mládež a študujúci dospelí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími a špeciálno-pedagogickými potrebami (zdravotne postihnutí, oslabení alebo zdravotným postihnutím ohrození), ale aj bežná populácia s problémami tohto typu, kde je špeciálno-pedagogická intervencia dôležitá z hľadiska prevencie, keď zvláštnosti v správaní a ťažkosti v učení znižujú kvalitu života. SCŠPP zabezpečuje a realizuje komplexné špeciálno-pedagogické a psychologické služby (diagnostiku, prognostiku, poradenstvo a rehabilitáciu detí mládeže a dospelých s poruchami učenia a správania). Podľa potreby odporúča alebo žiada konziliárne odborné vyšetrenia, uskutočňuje diagnostickú syntézu a navrhuje pedagogické opatrenia smerom ku kole, rodine alebo iným inštitúciám podľa potreby a vypracováva odborné posudky.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .