cšpp bánovce nad bebravou

Adresa: Sládkovičova 1172/34 ,957 01 Bánovce nad Bebravou
Elokované pracovisko Trenčín: Mierové námestie 3, Trenčín

Telefón: 0918 040 050

Email: [email protected][email protected]

Zabezpečujeme odbornú starostlivosť zdravotne znevýhodneným deťom:

  • zameriavame sa na deti a mládež s mentálnym postihnutím a vývinovými poruchami učenia a správania - ADHD, ADD. Rodičom a učiteľom dokážeme zabezpečiť odborné poradenstvo pre všetky druhy, stupne a kombinácie postihnutí
  • venujeme sa všetkým vekovým kategóriám detí a mládeže od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie, detí sú v špeciálno - pedagogickej starostlivosti od raného veku až do ukončenia vzdelávacieho procesu
  • o klientov sa stará tím kvalifikovaných odborníkov z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky, logopédie, naši odborní pracovníci pracujú prevažne v teréne, navštevujú zariadenia, kde sú deti vzdelávané, a ktoré sú pre dieťa prirodzenejším prostredím, čím získavajú celistvý obraz o situácii klienta
  • zabezpečujeme komplexný servis, diagnostický, ale aj následnú starostlivosť (terapia, stimulácia, reedukácia, psychoterapia, poradenstvo)
  • poskytujeme poradenský, metodicko - konzultačný servis pre rodičov, školy a školské zariadenia
  • navrhujeme kompenzačné pomôcky a spolupracujeme pri ich získavaní,

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .