Súkromné CŠPP Šimková v Košiciach

Adresa: Komenského 3 Košice, 040 01

Telefón: +421 948 409 508  +421 905 107 881

Email: [email protected]

Zameranie: Náš tím tvoria detské psychologičky, špeciálne pedagogičky, logopedičky a fyzioterapeutka (rehabilitujeme s deťmi od narodenia). Všetky máme skúsenosti s diagnostickou, poradenskou a terapeutickou prácou so zdravou detskou populáciou ako aj populáciou s narušeným vývinom. Úzko spolupracujeme s Ambulanciou liečebnej pedagogiky Mgr. Márie Heveriovej, orientovanou okrem iného aj na terapiu podľa M.Montessori alebo Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie. Spolupracujeme tiež s Poradňou pre zdravý vývin a výživu Centra včasnej intervencie Košice, n.o., ktorú vedie MUDr. Martina Švekušová – pediatrička, zameriavajúca sa na otázky vývinu a výživy u dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .