Súkromné CŠPP Lienka v Huncovciach

Adresa: Cintorínska 393, 059 92 Huncovce

Telefón: 0907 445 145, 0907 955 169

Email: [email protected]

Zameranie: zabezpečujeme odbornú psychologickú a špeciálno - pedagogickú starostlivosť deťom so zdravotným postihnutím a deťom, ktoré sú zdravotným postihnutím ohrozené, zameriavame sa na všetky druhy, stupne a kombinácie postihnutí, čiže na deti s telesným, zrakovým, sluchovým, rečovým, mentálnym a viacnásobným postihnutím, na deti s pervazívnymi poruchami vývinu a deti s vývinovými poruchami učenia a správania, pracujeme s klientmi vo vekovej kategórii od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie, čiže deti sú v našej starostlivosti od raného veku až do ukončenia vzdelávacieho procesu, o klientov sa stará tím kvalifikovaných odborníkov z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky a sociálnej práce, zabezpečujeme komplexný diagnostický servis a následnú starostlivosť (terapia, stimulácia, reedukácia, poradenstvo pre rodičov a pedagógov našich klientov, pomoc pri vytváraní IVP a pod.).

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .