Zameranie: Play Wisely je unikátny výukový systém kombinujúci prácu s kognitívnymi kartami a štruktúrované pohybové aktivity, ktoré majú za cieľ podporiť optimálny vývin detí a pomôcť im plne využiť potenciál raného obdobia formovania neurónovej štruktúry mozgu. Play Wisely predstavuje podnetnú zážitkovú hru, ktorá podporuje optimálny rozvoj mozgu dieťaťa počas kritického obdobia formovania nervových dráh a pomáha tak zvýšiť efektivitu jeho neskoršieho vzdelávania. Lekcie sú intenzívne strávených 30 minút plné radosti, zábavy a pohybových aktivít, ktoré prinášajú maximum zážitkov a vnemov dôležitých pre rozvoj vášho dieťaťa. 
Základ programu Play Wisely tvoria: 
1. SENZORICKÉ AKTIVITY so špeciálnymi výučbovými kartami pre rozvoj pozornosti, rozpoznávania, pamäti a jazykových schopností. 
2. MOTORICKÉ CVIČENIA podporujúce obratnosť dieťaťa v oblasti hrubej motoriky a Montessori pomôcky na rozvoj jemnej motoriky. 

Služby: 

Centrum ponúka aj Dúhovú terapiu. Je to liečebno pedagogický program určený pre deti so špeciálnymi potrebami vo veku 2,5 – 6 rokov. Zameriava sa na deti, u ktorých sa prejavujú, či už zistené, alebo nezistené vývinové odchýlky v správaní, v mentálnom a rečovom prejave, v pohybovom aparáte, ale taktiež pri poruchách pozornosti, poruchách učenia či prvkoch autizmu. Program Dúhová terapia hrou kombinuje nami overený prístup Play Wisely. Play Wisely je intenzívny program trénovania mozgu dieťatka, ktorý podporuje základné učebné, jazykové a pohybové schopnosti, a to prostredníctvom kognitívnych kariet, jemnej a hrubej motoriky a najmä samotnej HRY, ktorá je pre detičky najprirodzenejšia. Okrem Play Wisely ponúka „Dúhovka“ pestrú paletu ďalších expresívnych terapií, ktorými sú: muzikoterapia, arteterapia, psychomotorická terapia, činnostná terapia a podobne. Všetko sa deje na podklade Montessori princípov a pod vedením vyškolených lektorov.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .