Krtko - Detské vzdelávacie centrum v Trenčíne

Adresa: M.Turkovej 22, Trencin, Slovakia

Telefón:  0948 070 805

Email: [email protected]

Zameranie: „KRTKO“ poskytuje poradenské , vzdelávacie a terapeutické služby certifikovanými odborníčkami pre klientov (od novorodencov až po dospelých) , ktorí:

- majú nadané deti a chcú im zabezpečiť individuálny prístup a rozvíjacie aktivity
- chcú dopriať sebe a svojim deťom relax a načerpanie energie 
- si chcú podporiť a budovať kladný vzťah rodič-dieťa
- by sebe , alebo svojím deťom radi pomohli so zdravotnými ťažkosťami v zmysle odborných metodík a konceptov 
- potrebujú pomôcť či poradiť s edukačnými a výchovnými ťažkosťami v škole , škôlke či doma
- pre dospelých na podporu zdravia , osobného rozvoja , kariéry a psychickej či fyzickej pohody
 Individuálne intervencie (s prvkami Senzorickej integrácie , INPP – školský program, Fono3 , Alfík , program Včelka , a iné interaktívne rozvíjacie programy pre rozvoj grafomotoriky , hrubej a jemnej motoriky...)
 Poradenské stretnutia (psychologické , terapeutické , kariérne poradenstvo)
 Vedenie odborných programov KUPREV , KUPOZ
 Detské masáže a relaxačné techniky (s prvkami bazálnej stimulácie a aromaterapie , správne dýchanie)
 Kranio-sakrálna (biodynamická) terapia ( aj variant rodič + dieťa )
 Sluchová stimulácia (certifikovaná metóda BENAUDIRA)
 Diagnostiky a vyhotovenie odporúčaní pre všetky používané metódy (audiometria , INPP screening , diag. pozorovanie dieťaťa , test laterality ...)
 Podporné logopedické metódy (orofaciálna masáž , tvorba individualizovaného logopedického CD)
 Kurzy a inštruktáže pre rodičov 
(detská masáž ,prvky bazálnej stimulácie , nácvik logopedickej masáže , orofaciálna masáž ...)

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .