K-centrum v Bratislave

Adresa: Ďumbierska 10/a, Bratislava, Slovakia

Telefón: 0907 120 228

Email:  [email protected]

Zameranie: Cieľom nášho centra je poskytnúť poradenstvo a konzultácie v oblasti rozvoja detí predškolského a školského veku. Pracujeme s detičkami, predškolákmi a školákmi a ich rodinami vo forme individuálnych aj skupinových stretnutí. Podstatou práce je nedirektívny, nehodnotiaci, na dieťa a rodinu orientovaný prístup. Východiskom je pozorovanie dieťaťa a hra, bez tlaku na výkon, s poskytnutím dostatočného času a priestoru pre reakcie dieťaťa. Podľa charakteru ťažkostí a potrieb našich klientov sprostredkovávame spoluprácu s odborníkmi z oblasti psychológie, špeciálnej a liečebnej pedagogiky, fyzioterapie a rehabilitácie, logopédie, arteterapie a muzikoterapie. Skúsenosti z praxe nás dennodenne presviedčajú, že najlepšími "terapeutmi" sú vždy rodičia dieťaťa. Treba ich však naučiť, čo a ako majú robiť. Práve z tohoto dôvodu sa zameriavame na prácu s rodičmi vo forme individuálneho poradenstva. Keďže si uvedomujeme náročnosť starostlivosti o detičky so špeciálnymi potrebami, venujeme pozornosť aj potrebám rodičov a organizujeme pre nich vzdelávacie akcie a zážitkové workshopy.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .