http://euspe.sk/centrum-euspe/

euspe - terapeutické centrum

Adresa: Budova INGEO, Bytčická 16, 010 01 Žilina

Telefón: +421 914 100 302

Email: [email protected]

Zameranie: Naším cieľom je pomáhať predovšetkým deťom so špecifickými poruchami učenia, poruchami pozornosti a hyperaktivity, deťom s oneskoreným zrením centrálneho nervového systému, inak povedané s ťažkosťami, v pozadí ktorých stoja neurofyziologické príčiny. U takýchto detí z nejakého dôvodu došlo k oneskorenému zreniu nervovej sústavy (NDD- neuro developmental delay), čo spôsobilo, že ich mozog sa nevyvíjal úplne tak, ako by bolo žiaduce. Naše centrum je špecifické v tom, že ako jediné v celom severnom Slovensku vo svojej práci využíva výnimočnú metódu INPP, ktorá bola vyvinutá vo Veľkej Británii, v Inštitúte pre neurofyziologickú psychológiu.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .