effeta v nitre

Adresa: Samova 4, 949 01 Nitra

Telefón:  +421 905 173 292

Email:  [email protected], [email protected]

Zameranie: Stredisko svätého Františka Saleského je organizáciou, ktorá sa snaží poskytnúť sluchovo postihnutým ľuďom rovnaké možnosti a pomoc pri plnej integrácii do zdravej spoločnosti. Uvedomujeme si, že ľudia s týmto druhom handicapu sú v našej spoločnosti odsúvaní na jej okraj. Je to fakt, ktorý si možno počujúca spoločnosť ani neuvedomuje, nakoľko táto komunita pre svoju rečovú a sluchovú bariéru dokáže veľmi ťažko verbálne, ale aj písomne bojovať za svoje práva. Z dôvodu svojho postihnutia nedokážu využívať správny spisovný jazyk, čo im v ešte väčšej miere znemožňuje prejavovať svoju vôľu, túžby, názory a požiadavky ako iným minoritám v našej spoločnosti.

Naša organizácia sa stala pre sluchovo postihnutú komunitu ušami a jazykom, prostredníctvom ktorých dostáva možnosť zviditeľniť sa v našej spoločnosti, a ktorá bojuje za jej práva spoločne s ňou. EFFETA svojou činnosťou chce ponúknuť počujúcej verejnosti kultúrnu odlišnosť tejto minority a samozrejme v plnej miere na ňu upozorniť svojou prácou.

V spolupráci so sluchovo postihnutými ľuďmi sme ukázali svetu, že aj keď ich uši nepočujú, ich srdcia sú otvorené pre tento dvojaký svet, pre svet hlasu a svet ticha. Ich úplná integrácia do zdravej spoločnosti je možná.

EFFETA – Stredisko svätého Františka Saleského svojou činnosťou poskytuje sluchovo postihnutým ľuďom pomoc pri riešení problémov spojených s ich postihnutím v kolobehu každodenného života. V EFFETE sa necítia byť handicapovaní, ale v plnej miere akceptovaní a rešpektovaní v úplnej rovnocennosti bezbariérového komunikačného systému. Je ich právom, aby sme ich rešpektovali a aby im spoločnosť vytvorila vhodné podmienky rovnocenného života.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .