CŠPP pri ZŠ vo Zvolene

Adresa: Sokolská ul. č. 109, 960 01 Zvolen

Telefón: 045/545 9387, 0908 963 673

Email: [email protected]

Zameranie: Naši klienti sú deti a žiaci so zdravotným postihnutím, t.j. s: mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami či viacnásobným postihnutím. Z hľadiska vzdelávania sú to deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .