cšpp trnava

Adresa: Čajkovského 55, Trnava

Telefón: 033/5521165

Email: [email protected]

Zameranie: Prioritným cieľom činnosti zariadenia je poskytovanie bezplatnej odbornej starostlivosti deťom, žiakom a študentom, ich zákonným zástupcom, školám a iným školským zariadeniam s regionálnou a nadregionálnou pôsobnosťou v nasledovných oblastiach: - preventívnej, - diagnostickej, - terapeutickej, - edukačnej, - rehabilitačnej, - odborno-metodickej, - odbornej konzultačnej, od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .