http://www.szsrevuca.edu.sk

CŠPP v Revúcej

Adresa: Jilemnického 94/3, 05001 Revúca

Telefón:  058/442 19 80

Email: [email protected]

Zameranie: vyhľadávanie detí so špeciálno-pedogogickými potrebami MP v spádovej oblasti zariadenia vedenie evidencie detí so špeciálno-pedogogickými potrebami MP; vedenie dokumentácie o jednotlivých klientov špeciálno-pedagogická diagnostika, konzultačná a poradenská činnosť školám a zákonným zástupcom detí, ŠPP predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie edukačnej práce s deťmi so špeciálno-pedagogickými potrebami MP, pripravuje odborné a vedomostné testy, podieľa sa na príprave špeciálno-pedagogických pomôcok, štúdiom odbornej literatúry si pravidelne zvyšuje odbornú úroveň.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .