http://www.zsispecialna.sk/

CŠPP v Prievidzi

Adresa: Úzka č. 2, 97101 Prievidza

Telefón: 046/5433184

Email: [email protected]

Zameranie: Komplexná špeciálno-pedagogická a psychologická diagnostika. Psychologické vyšetrenie intelektu, osobnostných predpokladov a schopností Špeciálnopedagogické vyšetrenie Logopedické vyšetrenie Reedukácia, nápravy vývinových porúch učenia (VPU). Odborná špeciálnopedagogická starostlivosť o deti a žiakov MŠ,ZŠ a SŠ so špeciálno-pedagogickými potrebami, vo veku od 0 do18 rokov resp. do ukončenia vzdelávania v strednej škole.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .