CŠPP v Košičiach a Gelnici

Adresa:  Bocatiova 1, 040 01 Košice, Slovenská 69/56, 056 01 Gelnica

Telefón: 055/796 12 11 (KE), 053/482 16 74 (Gelnica)

Email: [email protected][email protected]

Zameranie: CŠPP ako školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie predstavuje multidisciplinárny a viacrezortne charakterizovaný komplexný poradenský servis pre deti predškolského veku až po mládež ukončujúcu prípravu na povolanie. Našimi klientmi sú deti a mládež so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Naši klienti majú dnes možnosť v rámci uspokojovania svojich špecifických potrieb bezplatne využívať služby odborníkov, ktoré sú prirodzeným spojením medzi špeciálnou a bežnou školou, zdravotníctvom a každodenným životom.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .