http://www.szsbanha.edu.sk/

CŠPP v Handlovej

Adresa: Námestie baníkov 20 972 51 Handlová

Telefón: 046/5472189

Email: [email protected]

Zameranie: Špeciálna základná škola v Handlovej má už  70 – ročnú históriu. Vznikla ako prvá škola pre mentálne postihnutých na území okresu Prievidza. Dnes vzdeláva mentálne postihnutých žiakov z mikroregiónu Handlovskej doliny. Navštevujú ju žiaci, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku v prípravnom až 10. ročníku. Vzdelávanie žiakov zabezpečuje kolektív kvalifikovaných a skúsených pedagógov s viacročnou pedagogickou praxou.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .