CŠPP v Dubnici nad Váhom

Adresa: Gagarinova 773/5 (Puškinova 806/27), 018 51 Nová Dubnica

Telefón: 0911 171 050, 0902 301 176, 042 4430 794

Email: [email protected]

Zameranie: Pre všetky deti (od 1. roku až do dospelosti) s mentálnym postihnutím (aj Downov syndróm), s detskou mozgovou obrnou, s ĽMD (ADD/ADHD) – hyperaktívne aj pomalé s narušenou komunikačnou schopnosťou - s poruchami učenia zrakovo, sluchovo postihnuté s autizmom...

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .