cšpp v chorvátskom grobe

Adresa: Jantárová 2, 900 25 Chorvátsky Grob

Telefón: +421908 846 515

Email: [email protected]

Zameranie: Poskytované služby: Logopedická diagnostika a terapia, Špeciálno-pedagogická diagnostika, Psychologická diagnostika, Reedukácia vývinových porúch učenia, Metoda "Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, Rozvoj grafomotoriky, Poradenstvo pre rodičov v oblasti vývinu reči, porúch reči, porúch učenia

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .