cšpp v zlatých moravciach

Adresa: J. Kráľa 37, Zlaté Moravce 953 01

Telefón:  037/64 26 077

Email: [email protected]

Zameranie: komplexná špeciálno pedagogická starostlivosť - psychologická, diagnostická, poradenská, rehabilitačná, metodická, výchovno-vzdelávacia a iná odborná činnosť pre deti s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .