CŠPP pri SŠ v Trebišove

Adresa: Poľná 1, 075 01 Trebišov

Telefón: 056 6763642

Email: [email protected]

Zameranie: Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu. Svoju pozornosť zameriavame na deti a mládež so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, ktoré sa vychovávajú a vzdelávajú ako individuálne začlenené v bežných triedach ZŠ, alebo v špeciálnych triedach ZŠ, deti, ktoré navštevujú špeciálne školy, materské školy, alebo tie, ktoré pre svoj zdravotný stav sú oslobodené od povinnosti dochádzať do školy.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .