https://www.poradna.nevidiaci.sk/

CŠPP pri Spojenej škole pre nevidiacich v Levoči

Adresa: Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča

Telefón: 053/4512395 

Email: [email protected]

Zameranie: komu pomáhame: deťom so zrakovým postihnutím vo veku od 0 do 6 rokov, žiakom základných škôl a špeciálnych základných škôl - nevidiacim, prakticky nevidiacim slabozrakým, s poruchami binokulárneho videnia, študentom stredných škôl so zrakovým postihnutím, deťom a žiakom s viacnásobným postihnutím, žiakom s mentálnym postihnutím, rodinám a rodinným príslušníkom týchto detí a žiakov, pedagógom žiakov a študentov so zrakovým postihnutím.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .