CŠPP pri MŠ v Banskej Bystrici

Adresa: Kollárová 55, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: 048 / 414 21 16

Email: [email protected]

Zameranie: Vo výchovno-vzdelávacom procese sa v Špeciálnej materskej škole realizujú špecifické metodické postupy: ___ rozvíjajúci program reči a ďalších psychických funkcií u detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou tréning fonologického uvedomovania podľa B.D. Eľkonina špeciálny tréning na rozvoj oromotoriky podľa metodiky "Zajko Japi" INPP

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .