cšpp pri spojenej škole v šali

Adresa: Spojená škola, Krátka 11, Šaľa

Telefón: 0908 141 017

Email: [email protected]

Zameranie: Dlhodobým zámerom našej školy je rozvíjanie individuálnych schopností mentálne postihnutých žiakov. Ide o osvojenie si vedomostí a návykov potrebných pre ich ďalšiu profesionálnu orientáciu, vytvorenie správnych postojov a vzťahu k ľuďom, k sebe a životnému prostrediu.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .