CŠPP v topoľčanoch

Adresa: v elokovanom pracovisku – Bernolákova 1652, Topoľčany ( bývalý  katastrálny úrad)
v priestoroch Spojenej školy, Pod kalváriou 941, Topoľčany

Telefón: 0910/926 913  (elokované pracovisko) 038/5323312, 5320531  (Spojená škola)

Email: [email protected]

Zameranie: Cieľom činnosti CŠPP je poskytovanie špeciálnopedagogickej starostlivosti a dosiahnutie optimálneho rozvoja osobnosti detí  a mládeže so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v záujme ich spoločenského a pracovného uplatnenia.

Poznáte túto organizáciu? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .